რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების პროექტი საქართველოში

EN ქარ

რესწ მედია-საუზმე და ტური ქართულ საწარმოებში - 13 დეკემბერი, 2023


ეროვნული კონფერენცია „შექმნის თუ არა რესურეფექტურობა ბიზნესის წარმატების საფუძველს საქართველოში?“ - 7-8 ნოემბერი, 2023

კონფერენციის მიზანია ხაზი გაუსვას და ხელი შეუწყოს ქართული საწარმოების მდგრადობას და მწვანე ზრდას, ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლისას რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების (რესწ) სარგებლის დემონსტრირებით. გარდა ამისა, კონფერენციის ექვს სესიაზე ქართულ მცირე და საშუალო საწარმოებს მიეცემათ საშუალება იმსჯელონ და გაიზიარონ საწარმოების „გამწვანების“ გამოცდილება, მეთოდები და პროგრამები. 

ზოგადი მიმოხილვა: არის თუ არა წრიული ეკონომიკა რეალობა საქართველოში?

„მწვანე“ ბიზნესი საქართველოში: ათწლიანი თანამშრომლობის ანგარიში - დოქტორი იოჰანეს ფრესნერი, UNIDO-ს უფროსი ტექნიკური მრჩეველი

წრიული ეკონომიკის გზამკვლევი საქართველოში - დოქტორი დარიუშ პრასეკი, საქართველოს ბუნების მკვლევართა საზოგადოება „ორქისის“ წრიული ეკონომიკის პროგრამის გუნდის ხელმძღვანელ


სესია 1: ხელშემწყობი პოლიტიკისა და მარეგულირებელი ბაზის უზრუნველყოფა

სესია 2: საწარმოო პროცესების ეფექტურობის ხელშეწყობა

საქართველოში რესურსეფექტურობის და სუფთა წარმოების (რესწ) სადემონსტრაციო კომპანიების საქმიანობის - ბ-ნი კოტე ბარჯაძე, რესწ ექსპერტი, ქ-ნი ელენე ღვინიანიძე, რესწ პროგრამის სტაჟიორი

საქართველოში რესწ კლუბების საქმიანობის მაგალითების წარდგენა - ბ-ნი ნიკოლოზ ჯავშანაშვილი, რესწ კლუბების ფასილიტატორი


სესია 3: ცირკულარობა ღირებულების ჯაჭვებისთვის და ახალი ბიზნეს მოდელებისთვის

ნარჩენების მართვისა და ცირკულარული ეკონომიკის განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში - ბ- ნი ვიმ ვან ბრეუზეგემი, ცირკულარული ეკონომიკის ექსპერტი, COWI (ონლაინ)

სოფლის მეურნეობის ნარჩენების მართვის პროგრამა საქართველოში: ბიოგენური ციკლი - ქ-ნი მარიტა კოჭლამაზაშვილი,(ემ-ემ მენეჯმენტ გრუპ) MMmanagement Group


სესია 4: პროდუქციის ახალი დიზაინი და დიგიტალიზაციის დაჩქარება

ეკო-ინოვაციისა და ეკო-ეტიკეტირების ხელშეწყობა მცირე და საშუალო საწარმოებს შორის საქართველოში - ბ-ნი ალექს ლეშჩინსკი, როგრამის მართვის ოფიცერი, გაეროს გარემოს დაცვის პროგრამა, ევროპის რეგიონული ოფისი

„შესაძლებლობები კერძო სექტორისთვის კლიმატის ცვლილების ახალ პოლიტიკურ კონტექსტში“ - ქ-ნი ეკატერინე მიქაძე- EU4Climate/ევროკავშირი კლიმატისტის, ეროვნული კოორდინატორი

„მწვანე ოპერაციები: როგორ მოქმედებს ოპერაციული ეფექტურობა გარემოზე“ - ბ-ნი გიორგი ჯოხაძე, Kaizen Institute Georgia-ს დამფუძნებელი პარტნიორი, „რესწ“ ტრენინგის პროგრამის მონაწილე


სესია 5: მწვანე უნარების განვითარება

ძალა უნარებშია - ქ-ნი მარიკა ზაქარეიშვილი, პროფესიული განათლების ექსპერტი, GIZ

ენერგიის ალტერნატიულ წყაროებზე გადასვლა შემოსავლებისა და დასაქმებისათვის - ბ-ნი ალექსანდრე ღოღობერიძე, რეგიონალური მენეჯერი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში-RECONOMY, Sida

ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის უმაღლესი პროფესიული პროგრამების შექმნა, დანერგვა და ინსტიტუციონალიზაცია ჯიპაში - ქ-ნი ნანა ქაშაკაშვილი, პროფესიული სწავლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ჯიპა


ევროკავშირი გარემოსთვის (EU4Environment)-ის პროგრამის რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების (RECP) ქსელის შეხვედრა - საქართველოში რესურსეფექტურობის დანერგვის მიღწევები“ - 30 ოქტომბერი, 2023 - დღის წესრიგი


EU4Environment-ის საინფორმაციო სემინარი: “I-GO ასისტენტის” გამოყენება საქართველოში - 24 მარტი, 2023 წ.

დღის წესრიგი


EU4Environment სპეციალიზებული ტრენინგი ცირკულარული ეკონომიკა საქართველოში: 
საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგია (BAT) მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის (SMEs)
- 22 დეკემბერი, 2022 წ.
დღის წესრიგი


  


  

This information is also mirrored on the eecgeo.org/recp website.