დაინტერესებული მხარეთა ჯგუფის წევრთა სია

# ორგანიზაცია როგრამა /ანამდებობა სახელი, გვარი
1 EU4Environment პროგრამის ეროვნული კოოდინატორი საქართველოში მალხაზ ადეიშვილი
2 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მდგრადი განვითარების სამმართველოს ხელმძღვანელი, EU4 Environment პროგრამის ტექნიკური საკონტაქტო პირი დავით ადვაძე
3 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მდგრადი განვითარების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი, EU4 Environment პროგრამის ტექნიკური საკონტაქტო პირი ნატო ორმოცაძე
4 საქართველოს განათლების და  მეცნიერების სამინისტრო ზრდასრულთა განათლების სამმართველოს ხელმძღვანელი ანა შენგელია
5 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს

ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო

პროექტების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი მარიამ გელაშვილი
6 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, სსიპ ,,აწარმოე საქართველოში“ მეწარმეობის დეპარტამენტის უფროსი ლაშა ბოსტაშვილი
7 EU4Environment

ეკო-ინოვაციის ხელშეწყობა მცირე და საშუალო  საწარმოებისათვის“

გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი, აღმასრულებელი დირექტორი სალომე ზურაბიშვილი
8 E4Environment

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორი

 

თამარ ალადაშვილი
9 UNIDO-გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია პროექტის ეროვნული კოორდინატორი; UNIDO-ს ტექნიკური საკონტაქტო პირი გიორგი თოდუა
10 საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია ასოციაციის პრეზიდენტი მიხეილ ჭელიძე
11 კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი (REC) აღმასრულებელი დირექტორი პროექტი:  “რესურს ეფექტური, სუფთა წარმოება და ეკო–ინოვაცია მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის“. პროექტის კომპონენტი-წრიული ეკონომიკა,  მენეჯერი სოფიკო ახობაძე
12 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველოს  ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ელექტროენერგეტიკისა და ელექტრომექანიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი მაკა ჯიშკარიანი
13 საქართველოს საბანკო ასოცოაცია

საქართველოს საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი

ალექსანდრე ძნელაძე
14 ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო ცენტრის დირექტორი,  “რესურსეფექტური, სუფთა წარმოება და ეკო–ინოვაცია მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის“, პროექტის კოორდინატორი გიორგი აბულაშვილი