ტრეინინგი რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდებზე, 21.12.20

ტრეინინგები, ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ღონისძიებები

ტრეინინგის 1 სესია  დაიწყო  11:00  და გაგრძელდება  5 საათი.

პირველი ტრეინინგი ტარდება ადგილობრივი ექსპერტებისათვის  და სადემონსტრაციო კომპანიების წარმომადგენლებისათვის რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდებზე. ტრეინინგში მონაწილეობას იღებს 14 ექსპერტ-სტჟიორი და 13 სადემონსტრაციო კომპანიის წარმომადგენელი. ტრეინგს ატარებს საერთაშორისო ექსპერტი სერგეი ფასჩევსკი, მთავარი კონსულტანტი ენერგეტიკის, გარემოსდაცვის და კლიმატის შერბილების საკითხებში

ტრეინინგის მასალა

მოდული 1. RECP კონცეფცია

მოდული 2 RECP ინდიკატორები