რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების (რესწ) კლუბების სერტიფიკატების გადაცემა , 28.10.21:

კლუბების დაჯილდოვება, სიახლეები, ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ღონისძიებები

ღონისძიება ორიენტირებულია შემდეგ ძირითად მიზნებზე:

• მონაწილეებისა და ძირითადი დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების ამაღლება საქართველოში „EU4Environment“ აქციის „ცირკულარული ეკონომიკა და ახალი ზრდის შესაძლებლობები“ კომპონენტის შესახებ და მიღწეული პროგრესის განხილვა

• 2020 წლიდან დღემდე მიღწევებისა და პროექტის კომპონენტების განხორციელების გეგმების წარდგენა

• 2020-2021 წლებში დაფუძნებული რესწ კლუბების მონაწილეებისთვის სერთიფიკატების გადაცემა

ღონისძიება ღიაა ყველა დაინტერესებული მხარისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მწვანე ეკონომიკის, წრიული ეკონომიკის, რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების, სამრეწველო განვითარებისა და გარემოს დაცვის საკითხებით. ღონისძიების მონაწილეები იქნებიან: რესწ კლუბ 2020-ის და რესწ კლუბ 2021-ის წევრი კომპანიები, რესწ ექსპერტები და რესწ სასწავლო პროგრამის მონაწილეები, პროექტში ჩართული კომპანიების წარმომადგენლები, EaP Green პროგრამის ფარგლებში შექმნილი რესწ კლუბების წარმომადგენლები. ღონისძიებაზე მოწვეულნი არიან: EU4Environment პროგრამის ეროვნული კოორდინატორები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან, EU4Environment პროგრამის ეროვნული სამოქმედო კოორდინატორი, იმ რეგიონალური ადმინისტრაციებისა და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები, სადაც რესწ კლუბები შეიქმნა.

ღონისძიება ჩატარდება 2021 წლის 28 ოქტომბერს 11:00-დან 13:00 საათამდე. ღონისძიება ჩატარდება ონლაინ Zoom-ის პლატფორმაზე, ქართულ ენაზე. ღონისძიების გახსნის ნაწილში უზრუნველყოფილი იქნება სინქრონული თარგმანი ინგლისურ ენაზე.

Zoom ბმული: https://us06web.zoom.us/j/83602544358?pwd=QzlMVnM2Q3Mvcmp6akdTNTZESG5rQT09

Meeting ID: 836 0254 4358

Passcode: 535218

ღონისძიების მასალა

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ტრენინგი რესწ კლუბი 2021 (#2) მოდული 6: სამოქმედო გეგმის შემუშავება, 15.04.21

ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ღონისძიებები

მოდული 6 – სამოქმედო გეგმის შემუშავება ფოკუსირებულია რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ვარიანტების (ღონისძიებების) ერთად შეკრებასა და ინტეგრაციაზე, რომელიც გამიზნულია საწარმოს მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი  ქმედებების შესასრულებლად და ამ ყოველივეს ფიზიკურ ერთეულებში (კვტ.სთ, ტონა, მ3 და სხვა.) და ასევე მონეტარული ღირებულების შეფასებაზე.

თავდაპირველად რეწს პროგრამის მონაწილე საწარმოებს ესაჭიროებოდათ დიდი ძალისხმევა რესწ მიდგომების და  პრაქტიკის ასათვისებლად, რაშიც დახმარებას იღებდნენ რესწ კლუბების ფასილიტატორისგან პრეზენტაციების, ნიმუშების, სამუშაო ფორმატების და ა.შ გაზიარებით. პროგრამის ბოლოს გადამზადებულ საწარმოებს უკვე თავისუფლად შეუძლიათ რესწ სამოქმედო გეგმის შექმნა და რესწ შეფასების გაკეთება.

ტრეინინგის მონაწილეები არიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რესწ კლუბის წევრი საწარმოები და ევროკავშირი გარემოსთვის (EU4Environment) ეროვნული კოორდინატორი. ტრენინგს უძღვება ეროვნული განმახორციელებელი პარტნიორი (NIP) საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრი (EECG) და ტრეინინგს ატარებს რესწ კლუბების ეროვნული ფასილიტატორი, რომელიც არის ექსპერტი რესწ საკითხებსა და მეთოდოლოგიაში.

რეგისტრაცია

https://zoom.us/j/92459825216?pwd=ZE1LUlpVNk95WE11NndoSmJiNVRodz09

შეხვედრის ID: 924 5982 5216
პაროლი: 502276

ღონისძიების მასალა

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ტრენინგი რესწ კლუბი 2020 (#1) მოდული 6: სამოქმედო გეგმის შემუშავება, 13.04.21

ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ღონისძიებები

მოდული 6 – სამოქმედო გეგმის შემუშავება ფოკუსირებულია რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ვარიანტების (ღონისძიებების) ერთად შეკრებასა და ინტეგრაციაზე, რომელიც გამიზნულია საწარმოს მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი  ქმედებების შესასრულებლად და ამ ყოველივეს ფიზიკურ ერთეულებში (კვტ.სთ, ტონა, მ3 და სხვა.) და ასევე მონეტარული ღირებულების შეფასებაზე.

თავდაპირველად რეწს პროგრამის მონაწილე საწარმოებს ესაჭიროებოდათ დიდი ძალისხმევა რესწ მიდგომების და  პრაქტიკის ასათვისებლად, რაშიც დახმარებას იღებდნენ რესწ კლუბების ფასილიტატორისგან პრეზენტაციების, ნიმუშების, სამუშაო ფორმატების და ა.შ გაზიარებით. პროგრამის ბოლოს გადამზადებულ საწარმოებს უკვე თავისუფლად შეუძლიათ რესწ სამოქმედო გეგმის შექმნა და რესწ შეფასების გაკეთება.

ტრეინინგის მონაწილეები არიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რესწ კლუბის წევრი საწარმოები და ევროკავშირი გარემოსთვის (EU4Environment) ეროვნული კოორდინატორი. ტრენინგს უძღვება ეროვნული განმახორციელებელი პარტნიორი (NIP) საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრი (EECG) და ტრეინინგს ატარებს რესწ კლუბების ეროვნული ფასილიტატორი, რომელიც არის ექსპერტი რესწ საკითხებსა და მეთოდოლოგიაში.

 

ღონისძიების მასალა

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ტრენინგი რესწ კლუბი 2021 (#2) მოდული 5: ქიმიკატების მოხმარება, სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა და ჰაერში ემისიები, 25.03.21

ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ღონისძიებები

მოდული 5 – ქიმიკატების მოხმარება, სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა და ჰაერში ემისიები ფოკუსირებულია კომპანიაში ქიმიკატების მოხმარების, სახიფათო ნარჩენების ნაკადების და ჰაერში ემისიების შეცნობაზე, ასევე ქიმიკატების რაციონალური მოხმარებისთვის და სახიფათო ნარჩენების რაოდენობის შემცირებისთვის საჭირო ღონისძიებების შემუშავებაზე და ამ ყოველივეს ფიზიკურ ერთეულებში (კგ, ტონა, მ3 და სხვა.) და ასევე მონეტარული ღირებულების შეფასებაზე.

თავდაპირველად რეწს პროგრამის მონაწილე საწარმოებს ესაჭიროებათ დიდი ძალისხმევა რესწ მიდგომების და  პრაქტიკის ასათვისებლად, რაშიც დახმარებას იღებენ რესწ კლუბების ფასილიტატორისგან პრეზენტაციების, ნიმუშების, სამუშაო ფორმატების და ა.შ გაზიარებით. პროგრამის ბოლოს გადამზადებულ საწარმოებს თავისუფლად შეუძლიათ რესწ სამოქმედო გეგმის შექმნა და რესწ შეფასების გაკეთება.

ტრეინინგის მონაწილეები არიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რესწ კლუბის წევრი საწარმოები და ევროკავშირი გარემოსთვის (EU4Environment) ეროვნული კოორდინატორი. ტრენინგს უძღვება ეროვნული განმახორციელებელი პარტნიორი (NIP) საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრი (EECG) და ტრეინინგს ატარებს რესწ კლუბების ეროვნული ფასილიტატორი, რომელიც არის ექსპერტი რესწ საკითხებსა და მეთოდოლოგიაში.

ღონისძიების მასალა

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ტრენინგი რესწ კლუბი 2020 (#1), 12.03.21

ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ღონისძიებები

მოდული 5: ქიმიკატების მოხმარება, სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა და ჰაერში ემისიები

მოდული 5 – ქიმიკატების მოხმარება, სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა და ჰაერში ემისიები ფოკუსირებულია კომპანიაში ქიმიკატების მოხმარების, სახიფათო ნარჩენების ნაკადების და ჰაერში ემისიების შეცნობაზე, ასევე ქიმიკატების რაციონალური მოხმარებისთვის და სახიფათო ნარჩენების რაოდენობის შემცირებისთვის საჭირო ღონისძიებების შემუშავებაზე და ამ ყოველივეს ფიზიკურ ერთეულებში (კგ, ტონა, მ3 და სხვა.) და ასევე მონეტარული ღირებულების შეფასებაზე.

თავდაპირველად რეწს პროგრამის მონაწილე საწარმოებს ესაჭიროებათ დიდი ძალისხმევა რესწ მიდგომების და  პრაქტიკის ასათვისებლად, რაშიც დახმარებას იღებენ რესწ კლუბების ფასილიტატორისგან პრეზენტაციების, ნიმუშების, სამუშაო ფორმატების და ა.შ გაზიარებით. პროგრამის ბოლოს გადამზადებულ საწარმოებს თავისუფლად შეუძლიათ რესწ სამოქმედო გეგმის შექმნა და რესწ შეფასების გაკეთება.

მონაწილეები

ტრეინინგის მონაწილეები არიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რესწ კლუბის წევრი საწარმოები და ევროკავშირი გარემოსთვის (EU4Environment) ეროვნული კოორდინატორი. ტრენინგს უძღვება ეროვნული განმახორციელებელი პარტნიორი (NIP) საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრი (EECG) და ტრეინინგს ატარებს რესწ კლუბების ეროვნული ფასილიტატორი, რომელიც არის ექსპერტი რესწ საკითხებსა და მეთოდოლოგიაში.

ღონისძიების მასალა

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ტრენინგი რესწ კლუბი 2021 (#2) მოდული 3: წყალი და გამდინარე წყლები, 24.02.21

ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ღონისძიებები

დაწყება:          11:00 (GMT+4)

დასრულება:   14:00 (GMT+4)

მოდული 3 – წყალი და გამდინარე წყლები ფოკუსირებულია კომპანიაში წყლის რესურსის მოხმარების და გამდინარე წყლების ნაკადების შეცნობაზე, ასევე წყლის რაციონალურ მოხმარებისთვის და გამდინარე წყლების რაოდენობის შემცირებისთვის საჭირო ღონისძიებების შემუშავებაზე და ამ ყოველივეს ფიზიკურ ერთეულებში (ლიტრი, მ3 და სხვა.) და ასევე მონეტარული ღირებულების შეფასებაზე.

თავდაპირველად რეწს პროგრამის მონაწილე საწარმოებს ესაჭიროებათ დიდი ძალისხმევა რესწ მიდგომების და  პრაქტიკის ასათვისებლად, რაშიც დახმარებას იღებენ რესწ კლუბების ფასილიტატორისგან პრეზენტაციების, ნიმუშების, სამუშაო ფორმატების და ა.შ გაზიარებით. პროგრამის ბოლოს გადამზადებულ საწარმოებს თავისუფლად შეუძლიათ რესწ სამოქმედო გეგმის შექმნა და რესწ შეფასების გაკეთება.

ტრეინინგის მონაწილეები არიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რესწ კლუბის წევრი საწარმოები და ევროკავშირი გარემოსთვის (EU4Environment) ეროვნული კოორდინატორი. ტრენინგს უძღვება ეროვნული განმახორციელებელი პარტნიორი (NIP) საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრი (EECG) და ტრეინინგს ატარებს რესწ კლუბების ეროვნული ფასილიტატორი, რომელიც არის ექსპერტი რესწ საკითხებსა და მეთოდოლოგიაში.

ღონისძიების მასალა

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ტრენინგი რესწ კლუბი #1 , მოდული 4: მასალათა მოხმარება და ნარჩენების წარმოქმნა, 25.02.21

ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ღონისძიებები

მოდული 4 – მასალათა მოხმარება და ბარჩენების წარმოქმნა ფოკუსირებულია კომპანიაში მასალების მოხმარების და ნარჩენების ნაკადების შეცნობაზე, ასევე მასალების რაციონალური მოხმარებისთვის და ნარჩენების რაოდენობის შემცირებისთვის საჭირო ღონისძიებების შემუშავებაზე და ამ ყოველივეს ფიზიკურ ერთეულებში კგ, ტონა, მ3 და სხვა.) და ასევე მონეტარული ღირებულების შეფასებაზე.

ტრეინინგის მონაწილეები არიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რესწ კლუბის წევრი საწარმოები და ევროკავშირი გარემოსთვის (EU4Environment) ეროვნული კოორდინატორი. ტრენინგს უძღვება ეროვნული განმახორციელებელი პარტნიორი (NIP) საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრი (EECG) და ტრეინინგს ატარებს რესწ კლუბების ეროვნული ფასილიტატორი, რომელიც არის ექსპერტი რესწ საკითხებსა და მეთოდოლოგიაში.

 

ღონისძიების მასალა

RECP #1 კლუბის შეხვედრა,მოდული 3: წყალი და გამდინარე წყლები, 12.02.21

ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ღონისძიებები

მოდული 3 – წყალი და გამდინარე წყლები ფოკუსირებულია კომპანიაში წყლის რესურსის მოხმარების და გამდინარე წყლების ნაკადების შეცნობაზე, ასევე წყლის რაციონალურ მოხმარებისთვის და გამდინარე წყლების რაოდენობის შემცირებისთვის საჭირო ღონისძიებების შემუშავებაზე და ამ ყოველივეს ფიზიკურ ერთეულებში (ლიტრი, მ3 და სხვა.) და ასევე მონეტარული ღირებულების შეფასებაზე.

თავდაპირველად რეწს პროგრამის მონაწილე საწარმოებს ესაჭიროებათ დიდი ძალისხმევა რესწ მიდგომების და  პრაქტიკის ასათვისებლად, რაშიც დახმარებას იღებენ რესწ კლუბების ფასილიტატორისგან პრეზენტაციების, ნიმუშების, სამუშაო ფორმატების და ა.შ გაზიარებით. პროგრამის ბოლოს გადამზადებულ საწარმოებს თავისუფლად შეუძლიათ რესწ სამოქმედო გეგმის შექმნა და რესწ შეფასების გაკეთება.

ტრეინინგის მონაწილეები არიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რესწ კლუბის წევრი საწარმოები და ევროკავშირი გარემოსთვის (EU4Environment) ეროვნული კოორდინატორი. ტრენინგს უძღვება ეროვნული განმახორციელებელი პარტნიორი (NIP) საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრი (EECG) და ტრეინინგს ატარებს რესწ კლუბების ეროვნული ფასილიტატორი, რომელიც არის ექსპერტი რესწ საკითხებსა და მეთოდოლოგიაში.

ღონისძიების მასალა

 

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ტრენინგი რესწ კლუბი #2, მოდული 2: ენერგია, 11.02.21

ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ღონისძიებები

მოდული 2 – ენერგია ფოკუსირებულია კომპანიაში ენერგიის მოხმარების შეცნობაზე და საწარმოში მიმდინარე პროცესებისთვის, დანადგარებისთვის და შენობისთვის ენერგო ეფექტური ღონისძიებების შემუშავებაზე და ამ ყოველივეს ფიზიკურ ერთეულებში (კვტ.სთ, მ3 და სხვა.) და ასევე მონეტარული ღირებულების შეფასებაზე.

ტრეინინგის მონაწილეები არიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რესწ კლუბის წევრი საწარმოები და ევროკავშირი გარემოსთვის (EU4Environment) ეროვნული კოორდინატორი. ტრენინგს უძღვება ეროვნული განმახორციელებელი პარტნიორი (NIP) საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრი (EECG) და ტრეინინგს ატარებს რესწ კლუბების ეროვნული ფასილიტატორი, რომელიც არის ექსპერტი რესწ საკითხებსა და მეთოდოლოგიაში.

ღონიძიების მასალა

RECP Club 1 Meeting Module 2: Energy, 27.01.21

Events, ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ტრეინინგები

Module 2 – Energy focuses on understanding the energy use in the enterprise and developing energy efficiency options for processes, utility systems and buildings management and appraising these in both physical units (kWh, m3, etc) as well as their monetary value.

Initially, participants of the RECP Programme will be provided much guidance and support. To provide those, various activities will be implemented in close contact with the RECP Clubs’ Facilitator and the club member SMEs. The club’s member SMEs will be trained using the different tools (presentations, templates, worksheets, etc.). At the end of the Programme period, the trainees will be able to develop an RECP action plan and implement it as a result of full-scale RECP assessment by themselves.

The training participants are representatives of local Municipalities hosting the Clubs and the club member SMEs. The Club meetings are prepared with support of  National Implementing partner (NIP) the Energy Efficiency Centre of Georgia (EECG) leading the training and conducted by the national RECP Clubs’ facilitator who is an expert on RECP.

Event Materials