მეექვსე ფორუმი,მცხეთა, 27 მაისი 2016

ფორუმები

UNIDO-ს “რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების სადემონსტრაციო პროექტის” კომპონენტის “რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების დამკვიდრება ქვეყანაში” ფარგლებში 2016 წლის 27 მაისს, ქ. მცხეთაში გაიმართა მორიგი ფორუმი, რომლის მიზანი მწვანე ეკონომიკური განვითარებისა და მათ შორის, რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ხელშეწყობა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში. ღონისძიება ორგანიზებული იქნა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის გუბერნატორის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით და მათი მხარდაჭერით.

მეხუთე RECP ფორუმი,ზუგდიდი, 21 აპრილს 2016

ფორუმები

UNIDO-ს “რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების სადემონსტრაციო პროექტის” კომპონენტის “რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების დამკვიდრება ქვეყანაში” ფარგლებში მოეწყო მორიგი ფორუმი, რომელიც 2016 წლის 21 აპრილს, ქ. ზუგდიდში გაიმართა.

ფორუმს დაეწრენ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების, ადგილობრივი სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე აკადემიური სექტორის წარმომადგენლები.  მასში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციამაც, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით მცირე და საშუალო საწარმოებში რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების პოპულარიზაციის მიზნით თანამშრომლობს პროექტთან.

მეოთხე ფორუმი, თბილისი, 18 მარტი 2016

ფორუმები

UNIDO-ს “რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების სადემონსტრაციო პროექტის” კომპონენტის “რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების დამკვიდრება ქვეყანაში” ფარგლებში მოეწყო მორიგი ფორუმი, რომელიც 2016 წლის 18 მარტს ქ. თბილისში გაიმართა. ფორუმი მიეძღვნა ატმოსფერული ჰაერის დაცვისა და ინდუსტრიული სექტორის მიერ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების საკითხებს.

ფორუმი ორგანიზებული იქნა საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით. მასში მონაწილეობა მიიღეს მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების წარმომადგენლებმა, საქართველოში გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო პროექტების წარმომადგენლებმა და ასევე, რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ექსპერტებმა. ფორუმზე მოწვეული იყო გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის წარმომადგენელი ქ-ნი ნინო ობოლაშვილი, რომელმაც პრეზენტაცია გააკეთა საქართველოს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის საკანონმდებლო ჩარჩოზე და ამ სფეროში ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გამო ახლო მომავალში მოსალოდნელ ცვლილებებზე.

მესამე ფორუმი, თბილისი, 17 დეკემბერი 2015

ფორუმები

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდებსა და მიდგომებს საკითხებისადმი მიძღვნილი მესამე  ფორუმი, თბილისი, 17  დეკემბერი 2015

UNIDO-ს “რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების სადემონსტრაციო პროექტის” კომპონენტის “რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების დამკვიდრება ქვეყანაში” ფარგლებში მოეწყო ფორუმი.  ღონისძიება გაიმართა 2015 წლის 17 დეკემბერს, ქ. თბილისში. იგი მიეძღვნა რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდებსა და მიდგომებს.

ფორუმი ორგანიზებული იქნა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით. ფორუმს ესწრებოდნენ იყო ტექნიკური უნივერისტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის გარემოსდაცვით ინჟინერიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლები. ასეთი სამიზნე აუდიტორია შეირჩა რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მიდგომის შესახებ აკადემიური წრეებისა და გარემოს დაცვის სექტორში მოღვაწე მომავალი პროფესიონალების ინფორმირების მიზნით.პროექტის ეროვნულმა კოორდინატორმა ბ-ნმა მალხაზ ადეიშვილმა აუდიტორიას ინფორმაცია მიაწოდა Eაპ GღEEN პროგრამისა და მისი კომპონენტის “რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების სადემონსტრაციო პროექტი”-ს შესახებ.  პროექტის ადვოკატირების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ექსპერტმა ქ-ნ მანანა პეტაშვილმა წარმოადგინა პრეზენტაცია რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდებისა და მიდგომების შესახებ,  ასევე დამსწრეთ გააცნო UNIDO-ს “რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების სადემონსტრაციო პროექტის” დახმარებით ქართულ მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებში ამ კუთხით განხორციელებული ღონისძიებები. ენერგოეფექტურობის ექსპერტმა ბ-ნმა ნიკა ჯავშანაშვილმა წარმოადგინა პრეზენტაცია ენერგოეფექტურობასა და რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების კლუბების შესახებ; ასევე, ტექნიკური უნივერსიტეტის ლექტორმა ბ-ნმა ჯიმშერ ქერქაძემ წარმოადგინა პროექტით მოცული ერთ-ერთი საწარმოს რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების კუთხით შეფასების შედეგები.

ფორუმის მონაწილეები დაინტერესდნენ როგორც პროექტის საქმიანობით, ასევე რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდოლოგიით. მათ აქტიურად იმსჯელეს საქართველოში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების წინაშე მდგარ გამოწვევებზე და მათი “მწვანე” განვითარების შესაძლებლობებზე.

 

მეორე ფორუმი, თბილისი, 8 დეკემბერი 2015

ფორუმები

შეხვედრაზე განხილული იყო საწარმოებში ნარჩენების ეფექტური მართვის ღონისძიებების გატარების შესაძლებლობები და ამასთან დაკავშირებული ეკონომიკური, ეკოლოგიური და სოციალური სარგებელი. წარმოდგენილი იყო პროექტის ფარგლებში ქართულ საწარმოებში განხორციელებული ნარჩენების მართვის ღონისძიებების პრაქტიკული მაგალითები.

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები მონაწილეებს გააცნო ბოლო პერიოდში ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები და ახალი მოთხოვნები.

ღონისძიება გაშუქდა საქართველოს ტელევიზიით იმედის არხზე,იბერია და მაესტროს არხების მეშვეობით

Invitation Letter with Agenda

 TV programme Business code: https://www.youtube.com/watch?v=ePIlbVUy4sM&feature=youtu.be

პირველი ფორუმი, თბილისი, 6 ნოემბერი 2015

ფორუმები

ფორუმი ჩატარდა  პროგრამის „მწვანე ეკონომიკის ხელშეწყობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“ (Greening Economies in Eastern Partnership Countries – EaP GREEN)კომპონენტის „რესურსეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა წარმოების სადემონსტრაციო პროექტი“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO). ფორუმის ორგანიზებას უზრუნველყოფს პროექტის ხელმძღვანელობა საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით.

ღონისძიების მიზანი იყო  საქართველოს სამრეწველო სექტორში რესურსეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა წარმოების მეთოდების და პრაქტიკის დანერგვის ხელშეწყობისათვის სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის გამოცდილების და ხედვების ურთიერთგაზიარება.

შეხვედრაზე, კერძოდ, განხილული ოყო საწარმოებში ენერგოეფექტური ღონისძიებების გატარების შესაძლებლობები და ამასთან დაკავშირებული ეკონომიკური, ეკოლოგიური და სოციალური სარგებელი. წარმოდგენილი იყო პროექტის ფარგლებში ქართულ საწარმოებში  განხორციელებული ენერგოეფექტური ღონისძიებების პრაქტიკული მაგალითები.

ღონისძიებაში მონაწილეობა  მიიღეს სამთავრობო, არასამთავრობო და კერძო სექტორების, ასევე სამეცნიერო და საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლები.

press releases with Agenda RECP Forum

ფორუმი იყო გაშუქებული სახელმწიფო მაუწყებლობის პირველი არხის  გადაცემაში  “ეკონომეტრი” .