საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შეიმუშავა კანონის პროექტი “სამრეწველო ემისიების შესახებ” და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები

სიახლეები, ღონისძიებები
გაცნობებთ, რომ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შეიმუშავა კანონის პროექტი “სამრეწველო ემისიების შესახებ” და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები.
კანონპროექტის შემუშავება გათვალისწინებულია „ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით“. კანონპროექტი ეფუძნება „სამრეწველო ემისიების შესახებ“ 2010 წლის 24 ნოემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2010/75/EU დირექტივას და ადგენს სამრეწველო საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში, წყალში და მიწაში ემისიებთან დაკავშირებულ ახალ სამართლებრივ რეჟიმს, მათ შორის, დაბინძურების გამომწვევი სამრეწველო საქმიანობებისთვის ინტეგრირებული ნებართვის გაცემის წესს, პირობებს, პირობების შესრულების კონტროლს, სახელმწიფო ორგანოებისა და ფიზიკური/იურიდიული პირების უფლება/მოვალეობებს და სხვა.
საჯარო გაცნობისა და განხილვის მიზნით, სამინისტრო აქვეყნებს ,,სამრეწველო ემისიების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტს და მისგან გამომდინარე კანონპროექტებს.

კანონპროექტთან დაკავშირებით შენიშვნების და წინადადებების წარმოდგენა შესაძლებელია 2021 წლის 15 – დეკემბრის ჩათვლით, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: Akaki.Veltauri@mepa.gov.ge
იხ. დანართები: კანონის პროექტი – სამრეწველო ემისიების შესახებ 2021წ
,,გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“2021წ
„ნარჩენების მართვის კოდექსში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“2021წ
  ცვლილება სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებელის შესახევ 2021წ
ცვლილება სისხლის სამართლის კოდექსი 2021წ
ცვლილება შეფასების კოდექსში 2021წ
ცვლილება ცხოველთა სამყაროს კანონის შესახებ 2021წ
„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ ცვლილების შეტანის შესახებ“
ცვლილება ჰაერის შესახებ კანონში 2021წ
ცვლილება ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ 2021

EU4Environment ვებინარი, ნარჩენების შემცირებისკენ აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნებში,25.11.21

სიახლეები, ღონისძიებები
ნარჩენების შემცირების ევროპული კვირეულის #EWWR ფარგლებში #EU4Environment აწყობს ვებინარს, რომელზეც განხილული იქნება:
♻️აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ნარჩენების პრობლემების მოგვარების მიმდინარე მდგომარეობის მიმოხილვა;
♻️წარმატებული მაგალითებისა და საუკეთესო პრაქტიკის დემონსტრირება ნარჩენების შესამცირებლად; და
♻️ბიზნესის სარგებელზე ორიენტირებული, უკეთ გააზრებული და გაუმჯობესებული ნარჩენების პრევენცია და მენეჯმენტი
ვებინარი ჩატარდება 2021 წ 25 ნოემბერს | 10:00 – 12:00 (ბრუსელის/პარიზის დროით)
თარგმანი რუსულ ენაზე უზრუნველყოფილია.
რეგისტრაცია ვებინარზე ამ ბმულიდან 👉: https://bit.ly/3oFTcsV
დამატებითი 📑ინფორმაცია იხილეთ: https://bit.ly/32bnuvV

მესამე სასწავლო სემინარი რესურსების ეფექტური და სუფთა წარმოების ექსპერტებისთვის,11.11.21

სიახლეები, ღონისძიებები

 

ნლაინ ღონისძიების მიზანია წარმოადგინოს  UNIDO RECP სასწავლო პროგრამის შედეგების მიმოხილვა.

შეაჯამოს აღმოჩენები , წარმოადგინოს RECP რეკომენდაციები და გეგმები კომპანიების შემდგომი გზების შესახებ.  მესამე სასწავლო სემინარი მოიცავს ერთდღიან ონლაინ ტრენინგს, რომელიც ფოკუსირებული იქნება ექსერტების  ჯგუფების (რომლებიც ასრულებდნენ RECP-ის დეტალურ შეფასებებს) პრეზენტაციებზე .

პრეზენტაციებს მოჰყვება საერთაშორისო და ადგილობრივი ტრენერების ზოგადი გამოხმაურება. RECP ადგილზე  შეფასებების საბოლოო პრეზენტაცია წარმოდგენილი იქნება უფრო ფართო ღონისძიებაზე სადემონსტრაციო კომპანიების წარმომადგენლების, RECP ექსპერტების, RECP კლუბის წევრი კომპანიების და სხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით

 

რეგისტრაცია

https://us06web.zoom.us/j/87821531261?pwd=eEZqOTRRNGhrKytMKzl4Y21mbk03UT09

შეხვედრის ID:   878 2153 1261                          პაროლი: 876165

ღონისძიების მასალა

ევროკავშირისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ციფრული ადაპტაციის პროგრამა

მედია, სიახლეები, ღონისძიებები, ცნობიერების ამაღლება

ევროკავშირისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ციფრული ადაპტაციის პროგრამა გამიზნულია მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულები არიან საკუთარი ბიზნესის ციფრულ სივრცეში გადატანით.

პროგრამის ფარგლებში, კომპანიები შეძლებენ:

  • გააციფრულონ მარაგები და განათავსო პროდუქცია ელექტრონული კომერციის  ადგილობრივ პლატფორმაზე
  • გაიარონ ტრენინგი სოციალური მედიისა და ციფრული მარკეტინგის საფუძვლებში

პროექტში კომპანიების ჩართვა ხდება შერჩევის/კონკურსის საფუძველზე. დაინტერესების შემთხვევაში კომპანიებმა უნდა შეავსონ განაცხადი ამ ბმულზე. დარეგისტრირებულ კომპანიებს პროექტის წარმომადგენლები დაუკავშირდებიან დამატებითი დეტალების და პირობების გასაცნობად.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მოგვწერეთ: knowhowgeorgia@ebrd.com

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, ევროკავშირი ბიზნესისათვის EU4Business პროგრამის ფარგლებში.

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების (რესწ) კლუბების სერტიფიკატების გადაცემა , 28.10.21:

კლუბების დაჯილდოვება, სიახლეები, ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ღონისძიებები

ღონისძიება ორიენტირებულია შემდეგ ძირითად მიზნებზე:

• მონაწილეებისა და ძირითადი დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების ამაღლება საქართველოში „EU4Environment“ აქციის „ცირკულარული ეკონომიკა და ახალი ზრდის შესაძლებლობები“ კომპონენტის შესახებ და მიღწეული პროგრესის განხილვა

• 2020 წლიდან დღემდე მიღწევებისა და პროექტის კომპონენტების განხორციელების გეგმების წარდგენა

• 2020-2021 წლებში დაფუძნებული რესწ კლუბების მონაწილეებისთვის სერთიფიკატების გადაცემა

ღონისძიება ღიაა ყველა დაინტერესებული მხარისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მწვანე ეკონომიკის, წრიული ეკონომიკის, რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების, სამრეწველო განვითარებისა და გარემოს დაცვის საკითხებით. ღონისძიების მონაწილეები იქნებიან: რესწ კლუბ 2020-ის და რესწ კლუბ 2021-ის წევრი კომპანიები, რესწ ექსპერტები და რესწ სასწავლო პროგრამის მონაწილეები, პროექტში ჩართული კომპანიების წარმომადგენლები, EaP Green პროგრამის ფარგლებში შექმნილი რესწ კლუბების წარმომადგენლები. ღონისძიებაზე მოწვეულნი არიან: EU4Environment პროგრამის ეროვნული კოორდინატორები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან, EU4Environment პროგრამის ეროვნული სამოქმედო კოორდინატორი, იმ რეგიონალური ადმინისტრაციებისა და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები, სადაც რესწ კლუბები შეიქმნა.

ღონისძიება ჩატარდება 2021 წლის 28 ოქტომბერს 11:00-დან 13:00 საათამდე. ღონისძიება ჩატარდება ონლაინ Zoom-ის პლატფორმაზე, ქართულ ენაზე. ღონისძიების გახსნის ნაწილში უზრუნველყოფილი იქნება სინქრონული თარგმანი ინგლისურ ენაზე.

Zoom ბმული: https://us06web.zoom.us/j/83602544358?pwd=QzlMVnM2Q3Mvcmp6akdTNTZESG5rQT09

Meeting ID: 836 0254 4358

Passcode: 535218

ღონისძიების მასალა

ახალი ონლაინ პლატფორმა საქართველოს მცირე საწარმოებს იურიდიული და ბიზნეს რეკომენდაციებით უზრუნველყოფს

სიახლეები, ღონისძიებები

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა (EBRD) ქართულ ენაზე აამოქმედა  ონლაინ რესურსი, რომელიც მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოებს იურიდიულ და ბიზნეს რეკომენდაციებს სთავაზობს. ვებსაიტის მიზანია, დაეხმაროს საწარმოებს, უკეთ გაუმკლავდნენ COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეულ პრობლემებს.

ახალი ვებსაიტი საქართველოს  მცირე და საშუალო კომპანიების მფლობელებს და მენეჯერებს ექსპერტული რეკომენდაციებით მოამარაგებს. ეს რჩევები მათ დაეხმარება, უკეთ მოაგვარონ ფინანსური საკითხები, წარმატებით ეურთიერთონ მომწოდებლებს, მომხმარებლებსა თუ თანამშრომლებს და დაძლიონ საოპერაციო და სტრატეგიული გამოწვევები. გარდა ამისა, საიტზე ხელმისაწვდომია სასარგებლო ინსტრუმენტები, რომლებიც ბიზნესებს ციფრულ ტრანსფორმაციას და რესტრუქტურიზაციის პროცესს გაუმარტივებს.

პლატფორმა კომპანიებს  უზრუნველყოფს იურიდიული რეკომენდაციებითაც კორპორაციების, შრომითი უფლებების და გადახდისუუნარობის შესახებ არსებული კანონმდებლობის საკითხებზე. ეს ის სფეროებია, რომელთან დაკავშირებულ ნოუ-ჰაუსა და ინფორმაციაზეც მცირე ბიზნესში დიდი მოთხოვნაა.

ვებსაიტით სარგებლობა რეგისტრაციის გარეშეა შესაძლებელი

პრესრელიზიევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ონლაინ რესურსი

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატამ დაიწყო პროექტი „უფასო ვებგვერდი ბიზნესს“.

სიახლეები, ღონისძიებები

გაცნობებთ, რომ საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატამ დაიწყო პროექტი „უფასო ვებგვერდი ბიზნესს“.

კონკურსში გამარჯვებულ 100 მეწარმეს გადაეცემა მათ ბიზნეს საქმიანობაზე მორგებული ვებგვერდი უფასოდ.

კონკურში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოში რეგისტრირებულ ყველა მეწარმეს, რომელსაც სურს გაყიდოს საკუთარი პროდუქცია ინტერნეტით.

პროექტი მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს საქართველოში ონლაინ ვაჭრობის განვითარებას.

სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 100 გამარჯვებული მეწარმისთვის უზრუნველყოფს:

  • უფასო ვებგვერდის დამზადებას;
  • ვებ-გვერდის მართვის უფასო ტრენინგს;
  • 1 წლიან უფასო დომენს;
  • 1 წლიან უფასო ჰოსტინგს;
  • ტექნიკურ მხარდაჭერას;

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი:

https://docs.google.com/forms/d/15nGP56VDN3GOLrRvs0znDmLFXQNTYeM63F7iMrVzGhA/edit

განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 15 ოქტომბერი.

პროექტი ხორციელდება მიუნხენისა და ზემო ბავარიის სავაჭრო პალატის

მეორე შიდა რეგიონალური შეხვედრა RECP ექსპერტებთან და NIP– ებთან ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული EU4Environment Action, 3.09.21

ღონისძიებები

შეხვედრის მიზანია განიხილოს როგორც RECP ღონისძიებების მონიტორინგთან დაკავშირებული გამოწვევები, ასევე მათი განხორციელების შედეგები აღმოსავლეთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის GREEN პროგრამის დასრულებიდან (დაახლოებით) ხუთი წლის შემდეგ; ასევე მიღებული გამოცდილებისა და წინსვლის გზების წარმოდგენა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში RECP მეთოდოლოგიის უწყვეტი გამოყენების უზრუნველსაყოფად, 2022 წლის შემდეგ.

ღონისძიება გააერთიანებს UNIDO– ს შტაბის გუნდს და RECP– ს ექსპერტებს და UNIDO– ს ეროვნული განმახორციელებელი პარტნიორების (NIPS) წარმომადგენლებს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული EU4Environment Action– ის ფარგლებში.

Format: web-based video conference

Platform: Zoom

Language: English

Meeting link: https://us06web.zoom.us/j/85154484152

ღვინის, ტურიზმის, ტექსტილისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიის ბიზნესის დამხმარე ორგანიზაციებისთვის (BSO) წინადადებების მოწვევა – ბოლო ვადაა 30 აგვისტო! (eu4business.eu)(eu4business.eu)

ღონისძიებები

EU4BCC ფარგლებში განხორციელებული ქმედება ორგანიზებულია სექტორულ საფუძველზე, რაც საშუალებას იძლევა შეიქმნას ალიანსი ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ბიზნესებს შორის უფრო კონკრეტულ საფუძველზე.

პროექტის მიზანია მხარი დაუჭიროს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მდგრადი ეკონომიკური
განვითარებისა და სამუშაო ადგილების შექმნას, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობით - განსაკუთრებით ვაჭრობის ხელშეწყობით, შიდა ინვესტიციების წახალისებით და ევროკავშირის კომპანიებთან ბიზნეს კავშირების ხელშეწყობით.
წინადადებების მოწოდების მიზანია თითოეული ეკონომიკური სექტორისათვის განსაზღვროს EU4BCC
 პროექტი, ევროკავშირისა და EaP ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციების (BSOs) პარტნიორობა,
 რომლებსაც აქვთ დიდი და საერთო ინტერესი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი ქმედებების შემუშავების, 
მართვისა და განხორციელებისათვის. შესაბამისი დარგობრივი კონსორციუმის.
ჩართული სფეროებია ღვინო, ტურიზმი, ტექსტილი და შემოქმედებითი მრეწველობა.
წინანადება გეგმავს 28 გრანტის დაფინანსებას მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს 
შორის B2B შესატყვისების გზით და სასწავლო ვიზიტებს მცირე და საშუალო ბიზნესის 
წარმომადგენლებს შორის.
პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ნახოთ EU4BCC ვებსაიტი.

გთხოვთ, იხილოთ ზარის ბმული.