ღვინის, ტურიზმის, ტექსტილისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიის ბიზნესის დამხმარე ორგანიზაციებისთვის (BSO) წინადადებების მოწვევა – ბოლო ვადაა 30 აგვისტო! (eu4business.eu)(eu4business.eu)

ღონისძიებები

EU4BCC ფარგლებში განხორციელებული ქმედება ორგანიზებულია სექტორულ საფუძველზე, რაც საშუალებას იძლევა შეიქმნას ალიანსი ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ბიზნესებს შორის უფრო კონკრეტულ საფუძველზე.

პროექტის მიზანია მხარი დაუჭიროს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მდგრადი ეკონომიკური
განვითარებისა და სამუშაო ადგილების შექმნას, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობით - განსაკუთრებით ვაჭრობის ხელშეწყობით, შიდა ინვესტიციების წახალისებით და ევროკავშირის კომპანიებთან ბიზნეს კავშირების ხელშეწყობით.
წინადადებების მოწოდების მიზანია თითოეული ეკონომიკური სექტორისათვის განსაზღვროს EU4BCC
 პროექტი, ევროკავშირისა და EaP ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციების (BSOs) პარტნიორობა,
 რომლებსაც აქვთ დიდი და საერთო ინტერესი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი ქმედებების შემუშავების, 
მართვისა და განხორციელებისათვის. შესაბამისი დარგობრივი კონსორციუმის.
ჩართული სფეროებია ღვინო, ტურიზმი, ტექსტილი და შემოქმედებითი მრეწველობა.
წინანადება გეგმავს 28 გრანტის დაფინანსებას მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს 
შორის B2B შესატყვისების გზით და სასწავლო ვიზიტებს მცირე და საშუალო ბიზნესის 
წარმომადგენლებს შორის.
პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ნახოთ EU4BCC ვებსაიტი.

გთხოვთ, იხილოთ ზარის ბმული.