ინტერესის გამოხატვის ღია მოწოდება, საქართველოს გლობალური შეთანხმების ქსელი

ღონისძიებები
მოწოდება მიზნად ისახავს მცირე და საშუალო ბიზნესის შერჩევას საქართველოში სოფლის
მეურნეობისა და სასტუმროს სფეროებიდან, რომლებიც მიიღებენ ტექნიკურ 
კონსულტაციებს ეკო-ინოვაციური ბიზნეს მიდგომების შემუშავებისათვის, ევროკავშირის მიერ 
დაფინანსებული EU4Environment პროგრამის ფარგლებში.

ინფორმაციას მისაღებად გადადით შემდეგ ლინზე: https://jobs.ge/en/?view=jobs&id=315528 and: https://www.facebook.com/GCNgeorgia/posts/3051375725188689

წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადაა 12 აგვისტო