ინფორმაცია RECP სადემონსტრაციო პროექტის შესახებ გაშუქდა პალიტრას არხზე ,29 ოქტომბერი 2015

მედია

Information on RECP Demonstration project in Georgia   was covered in the evening news on  TV  Palitra    Channel “SAQME”

see the following link

http://www.palitratv.ge/gadacemebi/saqme/64793-qsaqmeq-stumrebi-ioseb-vardoshvili-malkhaz-adeishvili.html

კონფერენცია, 26 მარტი 2015

მედია

ღონისძიება გაშუქდა საღამოს ახალ ამბებში ტელევიზიის პირველი არხის და მაესტრო “საქმიანი დილა”-ს მეშვეობით

Georgia Today Article,  Small and Medium Sized Enterprises Take Steps toward Green Economy

Georgian Journal Article, Environmentally Friendly Standards Open the gate to the EU Market

The Financial , Article,  Building Green Business in Georgia