დაფუძნდა მწვანე ეკონომიკის ცენტრი

სიახლეები

8 მოემბერი, 2017 წ, RECP პროექტის მხარდაჭერით შეიქმნა და სქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ არამომგებიანი არაკომერციული იურიდიული პირის სახით დარეგისტრირდა მწვანე ეკონომიკის ცენტრი. ცენტრის საქმიანობა დაეფუძნება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული EaP GREEN პროგრამის RECP  სადემონსტრაციო კომპონენტის ფარგლებში (2014-2017) მიღწეულ შედეგებს და ის გააგრძელებს მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების და სხვა ორგანიზაციების მომსახურებას ქართულ სამრეწველო კომპანიებში რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდების ფართო გამოყენების და დანერგვის მიზნით.

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ხელშეწყობასთან ერთად, ცენტრის საქმიანობები ფოკუსირებული იქნება მწვანე ეკონომიკის  ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა:

  • მწვანე ეკონომიკის და ცირკულარული ეკონომიკის შესახებ ცნობიერების ამაღლება;
  • სამრეწველო საწარმოებსა და სხვა ორგანიზაციებში გარემოსდაცვითი პროექტების განსახორციელებლად ფინანსირების გაძლერება;
  • მწარმოებლის გაფაროებული პასუხისმგებლობის და პასუხისმგებლიანი წარმოების პრინციპების გამოყენება და დამკვიდრება;
  • სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებებში მონაწილეობა;
  • მწვანე აღრიცხვიანობის და და ბუნებრივი კაპიტალის აღრიცხვიანობის ხელშეწყობა საწარმოებსა და ეროვნულ ანგარიშებში;
  • გარემოს დაცვის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ეკონომიკური შეფასებების და ხარჯ-სარგებლის ანალიზის ინტეგრაცია;
  • ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული და ეკოსისტემების მდგრადი მართვის ხელშეწყობა;
  • ადგილობრივ, ეროვნულ და გლობალურ დონეზე არესებული გარემოსდაცვითი პრობლემების, საერთაშორისო შეთანხმებების და მათი განხორციელების ღონისძიებებში მონაწილეობა.

 

ცენტრის საქმიანობები მოიცავს ცნობიერების ამაღლების, ადვოკატირების, კვლევით და ტექნიკური დახმარების პროექტებს და პროგრემებს. საქართველოში რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების და მწვანე ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ცენტრი ითანამაშრომლებს სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის ცენტრალურ და ადგილობრივ მთავრობებეთან, კერძო და  არასამთავრობო სეტორის წარმოამდგენლებთან, აკადემიურ ინსტიტუტებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან.

ვებინარი – რესურეფექტური და სუფთა წარმოება საშენი მასალების სამრეწველო სექტორში, 24 ოქტომბერი, 2017

IMG_3314
სიახლეები, ტრეინინგები, ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ღონისძიებები

ვებინარი- რესურეფექტური და სუფთა წარმოება საშენი მასალების  სამრეწველო სექტორში

 UNIDO-ს რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების სადემონსტრაციო პროექტი წარმოადგენს ევროკავშირის რეგიონული პროგრამის „მწვანე ეკონომიკური განვითარება  აღმოსავლეთ სამეზობლო ქვეყნებში“ (EaP GREEN) შემადგენელ ნაწილს. 2016 წ UNIDO-ს რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების სადემონსტრაციო პროექტის ფარგლებში შემუშავდა და გამოიცა აღმოსავლეთ სამეზობლო  ექვსი ქვეყნის ეროვნულ ენაზე სახელმძღვანელო რესურეფექტური და სუფთა წარმოება საშენი მასალების  სამრეწველო სექტორში.

რეგიონალური ვებინარი, რომელიც მიზნად ისახავდა აღნიშნული სახელმძღვანელოს აპრობაციას გაიმართა 24 ოქტომბერს აღმოსავლეთ სამეზობლოს  6-ივე ქვეყანაში. სახელმძღვანელოს ქართული თარგმანის ელექტრონული ვერსია განთავსებულია რესურეფექტური და სუფთა წარმოება სადემონსტრაციო პროექტის ვებ გვერდზე  http://recp.ge/wp-content/uploads/2017/04/samsheneblo-masalebi-A4.pdf

ტრეინინგ-პროგრამა-„საინვესტიციო პროექტის სცენარების ფინანსური ანალიზი კომპიუტერული პროგრამა COMFAR ,23 ოქტომბერი 2017

20171023_094648
სიახლეები, ტრეინინგები, ღონისძიებები

დღეს 23 ოქტომბერს, თბილისში დაიწყო ტრეინინგ-პროგრამა-„საინვესტიციო პროექტის სცენარების ფინანსური ანალიზი კომპიუტერული პროგრამა COMFAR  (ტექნიკურ- ეკონომიკური ანალიზისა და ანგარიშგების კომპიუტერული მოდელი)-ის გამოყენებით“

ტრენინგი ტარდება UNIDO-ს მიერ დაფინასებული RECP სადემონსტრაციო პროექტის  ფარგლებში  და მისი 5 -დღიანი პროგრამა ხელს შეუწყობს კადრების მომზადებას  ქვეყანაში საინვესტიციო პროექტების შემუშავებაში და ფინანსური შეფასების სფეროში. ტრეინინგი განკუთვნილია ქართული ბანკების, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების, საკონსულტაციო კომპანიების, სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის, რომლებიც მუშაობენ საინვესტიციო პროექტების განსაზრვრა- შემუშავებაზე, შეფასებაზე და ხელშეწყობაზე; შესაბამისი სპეციალობების სტუდენტებისათვის, როგორიცაა საბუღალტრო საქმიანობა, ეკონომიკა, ფინანსური მენეჯმენტი, პროექტების მენეჯმენტი, ა.შ.

პოტენციალის გაძლიერება ნარჩენების პოლიტიკისა და სუფთა წარმოების საკითხებში ტრეინინგი ჩატარდა 6 სექტემბერს, 2017

სიახლეები, ღონისძიებები

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების პროექტის კოორდინატორმა საქართველოში ბატონმა მალხაზ ადეიშვილმა ა.წ. 6 სექტემბერს მონაწილეობა მიიღო  ტრეინინგში „პოტენციალის გაძლიერება ნარჩენების პოლიტიკისა და სუფთა წარმოების საკითხებში“. თრეინინგი ჩატარდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს ქალაქ თბილისისთვის „მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის“ (GCAP) შემუშავებას. ვორკშოპის მუშაობაში მონაწილეობას იღებდნენ ქ. თბილისის მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებების წარმომადგენლები, გარემოსდაცვითი და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ბ-ნა მალხაზ ადეიშვილმა ვორკშოპის მონაწილეებს წარუდგინა რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების (RECP) კონცეფციის განვითარება, RECP მიდგომები და RECP ღონისძიებების განხორციელების წარმატებული მაგალითები საწართველოში. მან ასევე წარადგინა რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების (RECP) სადემონსტრაციო პროექტი საქართველოში, რომელიც წარმოადგენს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული EaP GREEN პროგრამის შემადგენელ ნაწილს და ხორციელდება UNIDO-ს მიერ.   „პოტენციალის გაძლიერების“ ვორკშოპი ჩატარდა საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ოფისში.

ბ-ნ მალხაზ ადეიშვილის, პროექტის კოორდინატორის, ინტერვიუ რადიო თავისუფლებასთან. 5 მაისი, 2017

მედია, სიახლეები

5 მაისს რადიო თავისუფლების ” დილის საუბრის” სტუმარი იყო პროექტის კოორდინატორი მალხაზ ადეიშვილი

http://www.radiotavisupleba.ge/a/interview-with-malkhaz-adeishvili/28469764.html

დასკვნითი ეროვნული კონფერენცია, 27 აპრილი 2017

მედია, სიახლეები

მაესტრო ” ბიზნეს კონტაქტი” https://www.youtube.com/watch?v=G43iejBjIMA&feature=youtu.be

RECP პროექტის ფარგლებში გადაღებული ვიდეო ფილმი

მედია, სიახლეები

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოება – გზა საქართველოს სამრეწველო საწარმოების მწვანე განვითარებისაკენ

ვიდოეს ლინკი

https://www.youtube.com/watch?v=zqapcSbXfM8&feature=youtu.be

მრგვალი მაგიდა, 26 აპრილი 2017

სიახლეები, ღონისძიებები

მრგვალი მაგიდა

 რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების საინვესტიოციო პროექტების დაფინანსება

საქართველოს და ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოს სხვა ქვეყნების მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებში

შეხვედრა ტარდება „რესურსეფექტური და სუფთა წარმოება“  სადემონსტრაციო პროექტის ფარგლებში, რომელიც ფინანსდება ევროკავშირის, ავსტრიის განვითარების ბანკის და სლოვენიის მთავრობის მიერ. პროექტს ახორციელებს გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO) და ის წარმოადგენს კომპონენტს ევროკავშირის პროგრამისა „მწვანე ეკონომიკის განვითარება აღმოსავლეთ სამეზობლოში“.

მრგვალ მაგიდაზე განხილული იქნება გარემოს დაცვაზე მიმართული საინვესტიოციო პროექტების დაფინანსების არსებული პრობლემები და შესაძლებლობები საქართველოში და ავროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოს სხვა ქვეყნებში. შეხვედრის მონაწილეები განიხილავენ მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებში რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების პროექტების დაფინანსების გზებს. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ის ორგანიზაციები და ინდივიდები, რომლებიც დაინტერესებული არიან და მუშაობენ საქართველოში მწვანე ეკონომიკის განვითარების საკითხებზე, მათ შორის საქართველოს სამთავრობო და კერძო სექტორის, ბანკების, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების, დონორი ორგანიზაციების და არასამთავრობო  სექტორის წარმომადგენლები.

პროგრამა

“რადიო 1”- გადაცემის ბმული

 

მრგვალი მაგიდა, 26 აპრილი 2017

სიახლეები, ღონისძიებები

მრგვალი მაგიდა

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების საინვესტიოციო პროექტების დაფინანსება საქართველოს და ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოს სხვა ქვეყნების მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებში

შეხვედრა ტარდება „რესურსეფექტური და სუფთა წარმოება“  სადემონსტრაციო პროექტის ფარგლებში, რომელიც ფინანსდება ევროკავშირის, ავსტრიის განვითარების ბანკის და სლოვენიის მთავრობის მიერ. პროექტს ახორციელებს გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO) და ის წარმოადგენს კომპონენტს ევროკავშირის პროგრამისა „მწვანე ეკონომიკის განვითარება აღმოსავლეთ სამეზობლოში“.

მრგვალ მაგიდაზე განხილული იქნება გარემოს დაცვაზე მიმართული საინვესტიოციო პროექტების დაფინანსების არსებული პრობლემები და შესაძლებლობები საქართველოში და ავროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოს სხვა ქვეყნებში. შეხვედრის მონაწილეები განიხილავენ მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებში რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების პროექტების დაფინანსების გზებს. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ის ორგანიზაციები და ინდივიდები, რომლებიც დაინტერესებული არიან და მუშაობენ საქართველოში მწვანე ეკონომიკის განვითარების საკითხებზე, მათ შორის საქართველოს სამთავრობო და კერძო სექტორის, ბანკების, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების, დონორი ორგანიზაციების და არასამთავრობო  სექტორის წარმომადგენლები.