ტრეინინგი მრეწველობაში რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების სახელმძღვანელოზე რძის და საშენ მასალათა სექტორებში,24 მარტი 2017

სიახლეები, ტრეინინგები

ტრეინინგი რძის, ქიმიური და საშენ მასალათა მრეწველობაში რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების სახელმძღვანელოების შესახებ ჩატარდა 2017 წ 24 მარტს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ტრეინინგი ჩაატარა რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების (RECP) საერთაშორისო ექსპერტმა ბ-მა იოჰანეს ფრესნერმა და მასში მონაწილეობა მიიღეს ეკოლოგიის და გარემოსდაცვითი ინჟინერიის პროფესორ-მასწავლებლებმა, სტუდენტებმა და RECPის ქართველმა ექსპერტებმა,

UNIDO-ს რესურსეფერური და სუფთა წარმოების სადემონსტრაციო პროექტის კოორდინატორმა საქართველოში ბ-მა მალხაზ ადეიშვილმა წარადგინა პროექტი. საეთაშორისო ექსპერტმა გააცნო დამსწრე საზოგადოებას EaP GREEN პროგრამის ფარგლებში მომზადებული სამი  რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების სახელმძღვანელო რძის, ქიმიური და საშენ მასალათა მრეწველობებისთვის. სახელმძღვანელოები ინგლისურენოვანია და შემუშავებულია საერთაშორის ექსპერტების მიერ. სახელმძღვანელოების ქართულ ენაზე თარგნის შემდეგ, მასალა ხელმისაწვდომი იქნება როგორც კერძო კომპანიებისთვის, ასევე RECP ექსპერტებისთვის და რესურეფექტური და სუფთა წარმოების საკითხებით დაინტერესებულ ფართო წრეებს.

ტრეინინგის მსველობა გაშუქთა ქართული ტელევიზიების მიერ:იბერია ტვ; ტვ პირველმა; მაესტროს ბიზნეს გადაცემა ბიზნესკონტაქტი; ერთსულოვნება. ინტერვიუები ბ-ნ მალხაზ ადეიშვილთან და ბ-ნ  იოჰანეს ფრესნერთან გადაიცა რამოდენიმე ტელეარხით და გამოქვეყნდა ინტერნეტ გამოცემებში.

 

 

 

იბერია  :https://www.facebook.com/ iberiatvbusinesscode/videos/ 1523716697639495/

ინფორმაცია  ჩატარებული  ტრეინინგის შესახებ გამოქვეყნდა ინტერნეტ-პორტალზე „ბიზნესი და კანონმდებლობა“

http://b-k.ge/main/877-..html

პროგრამა

ტრეინინგი „გამზომი მოწყობილობები რესურეფექტურ და სუფთა წარმოებისთვის”, თბილისი, 22-23 მარტი, 2107

IMG_2729
სიახლეები, ტრეინინგები

მიმდინარე წლის 22-23 მარტს UNIDO-ს რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების პროექტის ფარგლებში ქართველი ექსპერტებისათვის და კომპანიებისთვის, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ პროექტში, ჩატარდა ტრეინინგი წარმოების პროცესში სხვადასხვა გამზომი მოწყობილობის გამოყენების შესახებ. ტრეინინგი ჩაატარა საერთაშორისო ექსპერტმა ბ-მა იოჰანეს ფრესნერმა.

22 მარტს დღის პირველ ნახევარში ენერგოეფექტურობის ცენტრში ჩატარდა ტრეინინგის თეორიული ნაწილი. იმავე დღის მეორე ნახევარში და 23 მარტს უცხოელმა ექსპერტმა და ტრეინინგის მონაწილეებმა შერჩეულ საწარმოებში პრაქტიკულად გამოცადეს სხვადასხვა გამზომი მოწყობილობები სამრეწველო პროცესში.

მეორე რიგის ფინალური ტრეინინგი, თბილისი, 26 აპრილი, 2016

IMG_2609
ტრეინინგები

2016 წლის 26 აპრილს ენერგოეფექტუროობის ცენტრში (თბილისი) გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, რომლის მიზანი იყო სადემონსტრაციო საწარმოებში ქართველი ექსპერტების მიერ ჩატარებული რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების შესაძლებლობების კვლევის შედეგების საბოლოო განხილვა. სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საერთაშორისო ექსპერტი, პროექტის კოორდინატორი საქართველოში და რვა ადგილობრივი ექსპერტი. ადგილობრივმა ექსპერტებმა წარმოადგინეს თავიანთი კველვის შედეგები, მათ შორის, საწარმოების რესურსეფექტურობის და სუფთა წარმოების ინდიკატორები ( რესურსების გამოყენება, გარემოს დაბინძურება, პროდუქციის გამოშვება, რესურსების გამოყენების და დაბინძურების ინტენსივობა), ასევე საწარმოებში რესურსების უფრო ეფექტურად გამოყენების, გარემოს დაბინძურების შემცირების, მომუშავეთა ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების დაცვის  შესაძლო ღონისძიებები.

Agenda GEO

ვიზიტი კომპანია “სარინი”-ში , 26 თებერვალი 2015

IMG_0593
ტრეინინგები

26 თებერვალს საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტები მოინახულეს სადემონსტრაციო კომპანია “სს სარინი” რუსთავში.

კომპანიის მენეჯერებს წარუდგინეს  ჩატარებული რესურსეფექტური და სუთა წარმოების შეფასების შედეგები, იდენტიფიცირებული ღონისძიებები და მათი განხორციელების ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი მაჩვენებლები. ისაუბრეს ამ ღონისძიებების  განხორციელების შესაძლებლობებზე.

პირველი რიგის ფინალური ტრეინინგი,25 თებერვალი 2015

IMG_0563
ტრეინინგები

2015 წლის 25 თებერვალს ენერგოეფექტუროობის ცენტრში (თბილისი) გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, რომლის მიზანი იყო სადემონსტრაციო საწარმოებში ქართველი ექსპერტების მიერ ჩატარებული რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების შესაძლებლობების კვლევის შედეგების საბოლოო განხილვა. სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საერთაშორისო ექსპერტი, პროექტის კოორდინატორი საქართველოში და ათი ადგილობრივი ექსპერტი. ადგილობრივმა ექსპერტებმა წარმოადგინეს თავიანთი კველვის შედეგები, მათ შორის, საწარმოების რესურსეფექტურობის და სუფთა წარმოების ინდიკატორები ( რესურსების გამოყენება, გარემოს დაბინძურება, პროდუქციის გამოშვება, რესურსების გამოყენების და დაბინძურების ინტენსივობა), ასევე საწარმოებში რესურსების უფრო ეფექტურად გამოყენების, გარემოს დაბინძურების შემცირების, მომუშავეთა ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების დაცვის  შესაძლო ღონისძიებები.

2015 წლის 26 თებერვალს საერთაშორისო და ქართველმა ექსპერტებმა ინახულეს ერთ-ერთი სადემოსტრაციო საწარმო – კომპანია სარინი, რომელიც მდებარეობს ქალაქ რუსთავში. ექსპერტებმა კომპანიის ხელმძღვანელობასთან ერთად განიხილეს საწარმოში ჩატარებული რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების კვლევის შედეგად გამოვლენილი გარემოს დაცვისა და რესურსები ეფექტურად გამოყენების, ასევე მომუშავეთა უსაფრთხოების გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელების გზები და მოსალოდნელი შედეგები.

პირველი რიგის მეორე ტრეინინგი რესურსეფექტურობის და სუფთა წარმოების ,11-13 აგვისტო 2014

IMG_0351
ტრეინინგები

თბილისში, საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრის  ოფისში 11-14 აგვისტოს ჩატარდა მეორე ტრეინინგი ადგილობრივი ექსპერტებისათვის  რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდებში.  ტრეინინგში მონაწილება მიიღო ათმა  ქართველმა ექსპერტმა. საერთაშორისო  ექსპერტმა მათ გააცნო საწარმოებში  რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების შესაძლებლობების ანალიზის საფუძვლები და გარემოსდაცვითი მართვის სისტემები.

ტრეინინგის პროგრამა

მოდული 7. რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების (RECP) ვარიანტების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი

მოდული 8. RECP შესაძლებლობები ენერგოეფექტურობის თვალსაზრისით

მოდული 9. RECP შესაძლებლობები მასალებისა და ნარჩენების თვალსაზრისით

მოდული 10. RECP შესაძლებლობები წყლის და ჩამდინარე წყლების თვალსაზრისით

მოდული 11. RECP შესაძლებლობები ქიმიური ნივთიერებები მართვის თვალსაზრისით

მოდული 12. გარემოსდაცვითი მართვის სისტემები საწარმოებში.

 

 

 

პირველი რიგის პირველი ტრეინინგი რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდების, 14-15 აპრილი 2014

4
ტრეინინგები

2014 წლის 14-15 აპრილს საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრის ოფისში ჩატრადა პირველი ტრეინინგი ადგილობრივი ექსპერტებისათვის  რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდებშ. ტრეინინგში მონაწილეობა მიიღო 15 ქართველმა ექსპერტმა.

ტრეინინგის პროგრამა

მოდული 1. RECP კონცეფცია

მოდული 2 RECP ინდიკატორები

მოდული 3. RECP შეფასება

მოდული 4. მოტივაცია და გუნდის შექმნა

მოდული 5. საწყისი შეფასება

მოდული 6. RECP დეტალური შეფასება