ღონისძიებების მასალები

დაინტერესებული მხარეების შეხვედრა ინდუსტრიული ნარჩენების რუკების შესახებ (IWM) რუსთავის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში, 3.06.21

დღის წესრიგი

მეორე სასწავლო სემინარი რესურსების ეფექტური და სუფთა წარმოების ექსპერტებისთვის, 31.05-1.06.21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

დაინტერესებული მხარეთა ჯგუფის შეხვედრა, 21.04.21

Concept and agenda

მეორე სასწავლო სემინარი რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ექსპერტებისთვის, 15.04.21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

RECP #2 კლუბის მეექვსე შეხვედრა, მოდული #6, 14,04,21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

RECP #1 კლუბის მეექვსე შეხვედრა, მოდული #6, 13,04,21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

RECP #2 კლუბის მეხუთე შეხვედრა, მოდული #5, 25,03,21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

RECP #1 კლუბის მეხუთე შეხვედრა, მოდული #5, 12,03,21

დღის წესრიგი

დღის წესრიგი

RECP #2 კლუბის მესამე შეხვედრა, მოდული 4: მასალათა მოხმარება და ნარჩენების წარმოქმნა 2021 (#2), 11.03.21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

RECP #1 კლუბის მეოთხე  შეხვედრა,მოდული 4: მასალათა მოხმარება და ნარჩენების წარმოქმნა,25.02.21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

RECP #2 კლუბის მესამე შეხვედრა,მოდული 3: წყალი და გამდინარე წყლები, 24.02.21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

RECP #1 კლუბის მესამე შეხვედრა,მოდული 3: წყალი და გამდინარე წყლები, 12.02.21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

RECP #2 კლუბის მეორე შეხვედრა,11.02.2021

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

პირველი სასწავლო სემინარი რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ექსპერტებისთვის, 4.02-5.02.21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

რესწ (RECP) #2 კლუბის , 1 შეხვედრა,მოდული 1 – ბიზნეს გარემოსდაცვითი პროფილი28.01.2021

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სიამონაწილეთა სია

რესწ ( RECP ) #1 კლუბის შეხვედრა, მოდული 2: ენერგია, 27.01.21

დღის-წესრიგი

მონაწილეთა სია

RECP #1 კლუბის პირველი  შეხვედრა,  მოდული 1 – ბიზნეს გარემოსდაცვითი პროფილი , 22-23.12.20

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

ტრეინინგი რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდებზე, 21.12.20

მონაწილეთა სია

დღის წესრიგი

სემინარი თემაზე: გენდერის როლის გაძლიერება ქვეყნის მრეწველობის მწვანე განვითარებაში, 3.12.20-4.12.20

დღის წესრიგი

აღმოსავლეთ ევროპა, კავკასია და შუა აზიის ქვეყნები ეკო – ინდუსტრიული პარკების განხორციელების სემინარი. 2.12.20

დღის წესრიგი

საინფორმაციო შეხვედრა ექსპერტ-სტაჟიორებთან გაიმართა 22 .10. 20

მონაწილეთა სიაUNIDO პროექტის პრეზენტაცია,  სასწავლო მოდულები, პროექტის კალენდარული გეგმა ,შეხვედრის დღის წესრიგი

COVID-19- ის გავლენა ვაჭრობაზე და სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე საქართველოში, 30 სექტემბერი 2020

შეხვედრის დღის წესრიგი და პრეზენტაციები

EU4 ევროკავშირი გარემოსთვის რეგიონალური ასამბლეის მეორე შეხვედრა, 22 სექტემბერი 2020

დღის წესრიგი-EU4Environment-Second-Regional-Assembly

ვებინარი “ენერგომენეჯმენტი”, 10-13 აგვისტო, 2020

დღის წესრიგი,ვებინარის შეფასების ანგარიში

ვებინარი “გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემები”,30-31 July 2020

დღის წესრიგი,  ანგარიში პირველი ნაწილი, ანგარიშის მეორე ნაწილი