ღონისძიებების მასალები

გამზომი მოწყობილობების/ხელსაწყოების თეორიული და პრაქტიკული ტრეინინგი,24.12.21

Agenda

დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფის მეორე შეხვედრა, 23.12.21

დღის წერიგი 23.12.2021

საინფორმაციო შეხვედრა ინდუსტრიული ნარჩენების რუკირების (IWM) შესახებ რუსთავისა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კომპანიებისთვის, 10.12.21

დღის წესრიგი

მესამე სასწავლო სემინარი რესურსების ეფექტური და სუფთა წარმოების ექსპერტებისთვის,11.11.21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების (რესწ) კლუბების სერტიფიკატების გადაცემა, 28.10.21

დღის წესრიგი

დაინტერესებული მხარეების შეხვედრა ინდუსტრიული ნარჩენების რუკების შესახებ (IWM) რუსთავის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში, 3.06.21

დღის წესრიგი

მეორე სასწავლო სემინარი რესურსების ეფექტური და სუფთა წარმოების ექსპერტებისთვის, 31.05-1.06.21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

დაინტერესებული მხარეთა ჯგუფის შეხვედრა, 21.04.21

Concept and agenda

მეორე სასწავლო სემინარი რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ექსპერტებისთვის, 15.04.21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

RECP #2 კლუბის მეექვსე შეხვედრა, მოდული #6, 14,04,21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

RECP #1 კლუბის მეექვსე შეხვედრა, მოდული #6, 13,04,21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

RECP #2 კლუბის მეხუთე შეხვედრა, მოდული #5, 25,03,21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

RECP #1 კლუბის მეხუთე შეხვედრა, მოდული #5, 12,03,21

დღის წესრიგი

დღის წესრიგი

RECP #2 კლუბის მესამე შეხვედრა, მოდული 4: მასალათა მოხმარება და ნარჩენების წარმოქმნა 2021 (#2), 11.03.21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

RECP #1 კლუბის მეოთხე  შეხვედრა,მოდული 4: მასალათა მოხმარება და ნარჩენების წარმოქმნა,25.02.21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

RECP #2 კლუბის მესამე შეხვედრა,მოდული 3: წყალი და გამდინარე წყლები, 24.02.21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

RECP #1 კლუბის მესამე შეხვედრა,მოდული 3: წყალი და გამდინარე წყლები, 12.02.21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

RECP #2 კლუბის მეორე შეხვედრა,11.02.2021

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

პირველი სასწავლო სემინარი რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ექსპერტებისთვის, 4.02-5.02.21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

რესწ (RECP) #2 კლუბის , 1 შეხვედრა,მოდული 1 – ბიზნეს გარემოსდაცვითი პროფილი28.01.2021

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სიამონაწილეთა სია

რესწ ( RECP ) #1 კლუბის შეხვედრა, მოდული 2: ენერგია, 27.01.21

დღის-წესრიგი

მონაწილეთა სია

RECP #1 კლუბის პირველი  შეხვედრა,  მოდული 1 – ბიზნეს გარემოსდაცვითი პროფილი , 22-23.12.20

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

ტრეინინგი რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდებზე, 21.12.20

მონაწილეთა სია

დღის წესრიგი

სემინარი თემაზე: გენდერის როლის გაძლიერება ქვეყნის მრეწველობის მწვანე განვითარებაში, 3.12.20-4.12.20

დღის წესრიგი

აღმოსავლეთ ევროპა, კავკასია და შუა აზიის ქვეყნები ეკო – ინდუსტრიული პარკების განხორციელების სემინარი. 2.12.20

დღის წესრიგი

საინფორმაციო შეხვედრა ექსპერტ-სტაჟიორებთან გაიმართა 22 .10. 20

მონაწილეთა სიაUNIDO პროექტის პრეზენტაცია,  სასწავლო მოდულები, პროექტის კალენდარული გეგმა ,შეხვედრის დღის წესრიგი

COVID-19- ის გავლენა ვაჭრობაზე და სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე საქართველოში, 30 სექტემბერი 2020

შეხვედრის დღის წესრიგი და პრეზენტაციები

EU4 ევროკავშირი გარემოსთვის რეგიონალური ასამბლეის მეორე შეხვედრა, 22 სექტემბერი 2020

დღის წესრიგი-EU4Environment-Second-Regional-Assembly

ვებინარი “ენერგომენეჯმენტი”, 10-13 აგვისტო, 2020

დღის წესრიგი,ვებინარის შეფასების ანგარიში

ვებინარი “გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემები”,30-31 July 2020

დღის წესრიგი,  ანგარიში პირველი ნაწილი, ანგარიშის მეორე ნაწილი