საწარმოების შეფასება

RECP კლუბი # 1

# ორგანიზაცია წარმოება ადგილმდებარეობა
1. კავკაზუს -ორგანიკ კვების მცხეთა
2. კავკაზ პაკ პლასტმასის მცხეთა
3. ცეზარი წალკა
4 კაუ-ტივი ქიმიური მცხეთა
5 კასპი-ელექტროაპარატი კასპი
6 მშვენიერი -2019 ასფალტის ხაშური
7 პოლიერდო პლასტიკის მცხეთა
8 ზუუ-პლუს ხის კასპი
9 მეგაპლასტი პლასტმასის მცხეთა