სტატია, გაზეთი ეკონომიკა, 9 იანვარი 2017

მედია

სტატია,  როგორ გავხადოთ ქართული საწარმო კონკურენტუნარიანი, გაზეთი “ეკონომიკა”, 9 იანვარი 2017, ავტორი ქ-ნი მანანა პეტაშვილი