მეორე შიდა რეგიონალური შეხვედრა RECP ექსპერტებთან და NIP– ებთან ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული EU4Environment Action, 3.09.21

ღონისძიებები

შეხვედრის მიზანია განიხილოს როგორც RECP ღონისძიებების მონიტორინგთან დაკავშირებული გამოწვევები, ასევე მათი განხორციელების შედეგები აღმოსავლეთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის GREEN პროგრამის დასრულებიდან (დაახლოებით) ხუთი წლის შემდეგ; ასევე მიღებული გამოცდილებისა და წინსვლის გზების წარმოდგენა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში RECP მეთოდოლოგიის უწყვეტი გამოყენების უზრუნველსაყოფად, 2022 წლის შემდეგ.

ღონისძიება გააერთიანებს UNIDO– ს შტაბის გუნდს და RECP– ს ექსპერტებს და UNIDO– ს ეროვნული განმახორციელებელი პარტნიორების (NIPS) წარმომადგენლებს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული EU4Environment Action– ის ფარგლებში.

Format: web-based video conference

Platform: Zoom

Language: English

Meeting link: https://us06web.zoom.us/j/85154484152