პუბლიკაციები

პროექტის ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაციები

RECP ნავიგატორი

განკუთვნილია  პროფესიონალების განვითარებიათვის, რომლებიც მუშაობენ მცირე და საშუალო 
საწარმოების (მცირე და საშუალო ბიზნესის) 

ნავიგატორი იძლევა ინფორმაციას:

  • RECP კონცეფციაზე, სარგებელზე და ასევე RECP მცირე და საშუალო ბიზნესის გამოწვევებზე, ასევე RECP– ის  გასული ორმოცდაათი წლის განმავლობაში მიდგომების და ინსტრუმენტების ევოლუციაზე.
  • დეტალურად აჩვენებს RECP– ს ექვს შერჩეულ ინსტრუმენტს, მათ შორის GIZ– ის ინდოეთის, სომხეთის, ეთიოპიის და იორდანიისპროექტების განხორციელების   მაგალითებს.
  •  იძლევა მინიშნებებს და რეკომენდაციებს იმის შესახებ, თუ რა უნდა იცოდეს RECP პროექტის შემუშავების და მართვის დროს.

RECP Navigator დაკვეთა და დაფინანსდა GIZ– ის მიერ, გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს სახელით.