პუბლიკაციები

პროექტის ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაციები

EU4Environment Action ბროშურა: მწვანე ეკონომიკისკენ აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნებში პროგრესი 
შუავადიან პერიოდში (2021)
დაწყებული 2019 წლიდან, პროგრამა #EU4Environment ეხმარება #აღმოსავლეთპარტნიორ ქვეყნებს ეკონომიკების 🌱 გამწვანებაში
პროგრამის განხორციელების შუალედური ძირითადი შედეგები მოიცავს:
📌 ადგილობრივი მცირე და საშუალო საწარმოების ახალი რესურსეფექტიანი და სუფთა წარმოების კლუბების შექმნას
📌ექვს პარტნიორ ქვეყანაში, ელექტრონული სასწავლო კურსების „შესავალი #მწვანეეკონომიკაში“ დაწყებას
📌 აზერბაიჯანსა და მოლდოვაში #SME-ების გამწვანების თვითშეფასების პლატფორმების შემუშავებას;
📌უკრაინაში #მდგრადი სახელმწიფო შესყიდვების პოლიტიკისა და რეგულაციის შემუშავებას;
📌მოლდოვასა და უკრაინაში #მწვანე ზრდის გაზომვის განვითარებას;
📌სტრატეგიული გარემოსდაცვითი და ტრანსსასაზღვრო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესაძლებლობების გაძლიერებას ექვსივე ქვეყანაში.
🤔 გაინტერესებთ მეტი ?
წაიკითხეთ ახლახან გამოცემუბული ბროშურა: https://bit.ly/3bs94ss
EU neighbours east
European Union in Armenia
Delegation of the European Union to Azerbaijan
European Union in Belarus
European Union in Georgia
European Union in the Republic of Moldova
European Union in Ukraine
May be an image of grass and text that says 'dby the European Union EU4Environment Armenia, Azerbaijan Belarus, Georgia, Republic ofMoldova, Ukraine Towards a green economy in the Eastern Partner countries Progress at Mid term (2021)'
5
1 Share
Like

 

Comment
Share

RECP ნავიგატორი

განკუთვნილია  პროფესიონალების განვითარებიათვის, რომლებიც მუშაობენ მცირე და საშუალო 
საწარმოების (მცირე და საშუალო ბიზნესის) 

ნავიგატორი იძლევა ინფორმაციას:

  • RECP კონცეფციაზე, სარგებელზე და ასევე RECP მცირე და საშუალო ბიზნესის გამოწვევებზე, ასევე RECP– ის  გასული ორმოცდაათი წლის განმავლობაში მიდგომების და ინსტრუმენტების ევოლუციაზე.
  • დეტალურად აჩვენებს RECP– ს ექვს შერჩეულ ინსტრუმენტს, მათ შორის GIZ– ის ინდოეთის, სომხეთის, ეთიოპიის და იორდანიისპროექტების განხორციელების   მაგალითებს.
  •  იძლევა მინიშნებებს და რეკომენდაციებს იმის შესახებ, თუ რა უნდა იცოდეს RECP პროექტის შემუშავების და მართვის დროს.

RECP Navigator დაკვეთა და დაფინანსდა GIZ– ის მიერ, გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს სახელით.