სამინისტროები

ეროვნული პარტნიორი სამინისტროები

ეკატერინე მიქაბაძე– მინისტრის პირველი მოადგილე , EU4 Environment პროგრამის  ეროვნული საკონტაქტო პირი საქართველოში;

დავიდ ადვაძე  – მდგრადი განვითარების სამმართველოს ხელმძღვანელი, EU4 Environment პროგრამის ტექნიკური საკონტაქტო პირი

ნინო თანდილაშვილი– მინისტრის მოადგილე, EU4 Environment პროგრამის  საკონტაქტო პირი საქართველოში;

ნატო ორმოცაძე – მდგრადი განვითარების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი, EU4 Environment პროგრამის ტექნიკური საკონტაქტო პირი