პროექტის გუნდი

 

პროგრამის განმახორციელებელი საერთაშორისო პარტნიორები
კაროლინა გონზალეზ-მიულერი

პროექტის მენეჯერი
ელ.ფოსტა: mailto: C.Gonzalez-Mueller@unido.org

ტატიანა ჩერნიავსკაია
EU4 ევროკავშირი გარემოსთვის კოორდინატორი
ელ.ფოსტა:mailto:T.CHERNYAVSKAYA@unido.org
ეროვნული განმახორციელებელი პარტნიორი (NIP)
გიორგი აბულაშვილი

ეროვნული კოორდინატორი

ელ.ფოსტა: g_abul@eecgeo.org
მობ.: +995 599974003

 

ნოდარ ქევხიშვილი

ტექნიკური ექსპერტი
ელ.ფოსტა:nodar_ke@yahoo.com
მობ.: +995 597120332

კონსტანტინე ბარჯაძე

ტექნიკური ექსპერტი

ელ.ფოსტა:k_barj@eecgeo.org
მობ.: +995 599418008

ნიკოლოზ ჯავშანაშვილი

 RECP კლუბის ფასილიტატორი

ელ.ფოსტა:nickjavshanashvili@yahoo.com

მობ.: +995 598116101

 

 

 

  ირაკლი ლეგაშვილი

ცირკულარული ეკონომიკის ექსპერტი

ელ.ფოსტა:chem_ira@yahoo.com

მობ.: +995 577177016

 

გრიგოლ ბაშელეიშვილი

ფინანსური ექსერტი

ელ.ფოსტა:gigabasheleishvili@gmail.com

მობ.: +995 591190018

 

ლიანა ღარიბაშვილი

ეროვნული კოორდინატორის თანაშემწე, კომუნიკაციის ექსპერტი

ელ.ფოსტა:l_gari@eecgeo.org

მობ.: +995 599548782

 

ელენე ღვინიანიძე

პროექტის ასისტენტი

ელ.ფოსტა:e_gvin@eecgeo.org

მობ.: +995 599068025

 

მანანა დადიანი

პროექტის ადმინისტრატორი

ელ.ფოსტა: m_dadi@eecgeo.org

მობ.:+995 599531350

 

 

შორენა ლაბაძე

ბუღალტერი

ელ.ფოსტა: s_laba@eecgeo.org

მობ.: +995 555525260