მუნიციპალიტეტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

იმერეთის რეგიონი

კახეთის რეგიონი

ქვემო ქართლის რეგიონი

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი

შიდა ქართლის რეგიორნი