აღმოსავლეთ ევროპა, კავკასია და შუა აზიის ქვეყნები ეკო – ინდუსტრიული პარკების განხორციელების სემინარი. 2.12.20

ღონისძიებები

სამუშაო ენა ინგლისური /რუსული თარგმანით

დღის წესრიგი